Δελτίο Τύπου Π.Α.ΜΕ. για την κακοκαιρία. Να ληφθούν άμεσα μέτρα εξαιτίας χιονιά και παγετού

Οι συνθήκες χιονοπτώσεων και παγετού που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας μας φέρνουν τους εργαζόμενους σε πολλούς εργασιακούς χώρους αντιμέτωπους με πρόσθετους επαγγελματικούς κινδύνους (π.χ. υποθερμία που συνεπάγεται διαταραχές στο κεντρικό νευρικό σύστημα και το μυοκάρδιο, καθώς επίσης και στο κέντρο της αναπνοής, κρυοπαγήματα, ψύξεις, νοσήματα του αναπνευστικού, τραυματισμοί από ολισθήσεις ή αυξημένος κίνδυνος και για άλλα εργατικά ατυχήματα). Ιδιαίτερα επιβαρύνεται η υγεία των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, πάσχοντες από χρόνια νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, έγκυες κ.λπ.).

Γι’ αυτούς τους λόγους επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας όσων εργάζονται σε επιβαρυμένες συνθήκες, αφού η πολιτική υγείας και ασφάλειας της εργασίας της σημερινής κυβέρνησης συνεχίζει στην ίδια ρότα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οδηγώντας σε μια κατάσταση όπου καθημερινά εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους ή να σακατευτούν από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Δεν λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα από τους εργοδότες γιατί κριτήριό τους είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας τους. Το αστικό κράτος συγκαλύπτει την ανεξέλεγκτη δράση της εργοδοσίας μέσω της ανεπάρκειας των ελέγχων στους χώρους δουλειάς και της διατήρησης σκόπιμων ελλείψεων στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στη χρόνια υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας ήρθε να προστεθεί η μετατροπή της σε «Ανεξάρτητη Αρχή», προκειμένου η κυβέρνηση να μεταθέσει από πάνω της την ευθύνη για τον έλεγχο εφαρμογής της  εργατικής νομοθεσίας, που για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων σε συνθήκες ψύχους είναι σκόπιμα ελλιπής. Ο έλεγχος των Επιθεωρήσεων Υγείας και Ασφάλειας είναι ανεπαρκής, ζήτημα που εκφράζεται με την απουσία επιθεωρητών Υγείας και Ασφάλειας, την απουσία ελέγχων, αλλά και με τον προσανατολισμό των Επιθεωρήσεων στη συμφιλίωση μεταξύ εργοδότη – εργαζόμενου και στη μετατόπιση της εργοδοτικής ευθύνης. Είναι αποκαλυπτικό ότι σήμερα υπάρχουν μόνο 259 Επιθεωρητές Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας σε ολόκληρη την χώρα για να καλύψουν τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας σε δεκάδες χιλιάδες εργασιακούς χώρους.

Απαιτούμε:

  • Άμεση εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης για όλους τους εργαζόμενους ανάλογα με τη φύση της εργασίας τους, με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με ευθύνη των εργοδοτών. Πραγματοποίηση ολοκληρωμένων εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου από τον τεχνικό Ασφάλειας και τον γιατρό Εργασίας με τη συμμετοχή των εργαζομένων. Ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
  • Απαγόρευση εργασιών ιδιαίτερα όσων πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους, σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων, ολισθηρότητας των δρόμων και των χώρων εργασίας και σε περιπτώσεις όπου δεν έχει εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων. Για τις εργασίες που είναι απολύτως απαραίτητο να πραγματοποιηθούν, εφόσον υπάρχουν λόγοι ασφάλειας για εργαζόμενους και κατοίκους, εξασφάλιση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας των εργαζομένων (χορήγηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, συντήρηση – ασφάλεια οχημάτων τεχνικού εξοπλισμού, ιατρικός έλεγχος εργαζομένων, τήρηση διαδικασιών ασφαλούς εργασίας, εξασφάλιση συστημάτων επικοινωνίας, τεχνικά μέτρα προστασίας πτώσης από ύψος, μείωση της έκθεσης στο ψύχος με περιορισμό του χρόνου εργασίας και άλλα οργανωτικά μέτρα κ.ά.).
  • Εξασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας των εργαζομένων πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι εργαζόμενοι που δεν καταφέρνουν να προσέλθουν στην εργασία τους λόγω αδυναμίας μετακίνησης εξαιτίας της χιονόπτωσης και του παγετού, ή εφόσον ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της επιχείρησης, δικαιούνται κανονικά τις αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες της κακοκαιρίας. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να ισχύει από την πρώτη ημέρα πρόσληψης του εργαζόμενου και για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Οι ημέρες αυτές δεν αφαιρούνται από τις μέρες κανονικής άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος.

Η Γραμματεία του ΠΑΜΕ καλεί τα Συνδικάτα να έχουν επαφή με τους χώρους δουλειάς και να είναι κοντά στους εργαζόμενους για κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται. Να παρεμβαίνουν για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας τους.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.