Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ: Κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές εργαζόμενους!

Το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, ως σωματείο μέλος της Διοίκησης της
ΟΕΦΣΕΕ, καταδικάζουμε την άδικη και καταχρηστική απόλυση του συναδέλφου μας, Πρόεδρο
του επιχειρησιακού Σωματείου στον ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. (Πειραϊκός Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός
ΠΕ) και μέλος της Διοίκησης του Πανελλήνιου 2βάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου της
Ομοσπονδίας μας (ΟΕΦΣΕΕ).
Ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ είναι μια από τις 3 μεγαλύτερες χονδρεμπορικές συνεταιριστικές
φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Περιλαμβάνεται στη λίστα με τις 50 μεγαλύτερες
ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων.
Και όμως τη στιγμή που το επιχειρησιακό Σωματείο, με μπροστάρη και πρωτοπόρο στη
δράση τον Πρόεδρο του, διεκδικεί καλύτερες συνθήκες δουλειάς και υπογραφή επιχειρησιακής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η Διοίκηση του ΠΕΙΦΑΣΥΝ προχώρησε στην παράνομη και
εκδικητική του απόλυση.
Όχι τυχαία, αφού επιδιώκουν την τρομοκράτηση των συναδέλφων μας και τη “σιγή
νεκροταφείου”, σε μια από τις μεγαλύτερες φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα. Μάλιστα, η
απόλυση έρχεται μετά από μια σειρά συνδικαλιστικές διώξεις και μηνύσεις που έχουν δεχτεί το
επιχειρησιακό Σωματείο και ο Πρόεδρός του.
Ως Διοίκηση εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση στον αγώνα των συναδέλφων
μας για να ανακληθεί η απόλυση και να επιστρέψει ο συνάδελφος πίσω στην εργασία του.
Δηλώνουμε παρών σε κάθε πρωτοβουλία που θα λάβει το επιχειρησιακό Σωματείο του
ΠΕΙΦΑΣΥΝ.
Καλούμε του συναδέλφους μας στη ΦΑΜΑΡ να υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους
στον ΠΕΙΦΑΣΥΝ και τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Πόσο μάλλον δε, όταν και το Σωματείο
μας αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την εταιρεία για Επιχειρησιακή ΣΣΕ
με ουσιαστικές αυξήσεις για όλους.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.