Τώρα υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας!

Συναδέλφισσα-συνάδελφε,

Να σημάνει αγωνιστικός ξεσηκωμός!

Την ώρα που ο κλάδος του φαρμάκου είναι ένας από τους πιο επικερδείς τόσο μέσα στην περίοδο της πανδημίας αλλά και από τα πριν, την ώρα που οι εργοδοτικοί φορείς του κλάδου αμφισβητούν ευθέως τις κατακτήσεις των εργαζομένων και μόνη επιδίωξη έχουν την όλο και μεγαλύτερη χειροτέρευση της θέσης τους, ήρθε η ώρα οι ίδιοι οι παραγωγοί όλου αυτού του πλούτου, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια, στις φαρμακαποθήκες, στα φαρμακεία και στην ιατρική ενημέρωση να ορθώσουμε το ανάστημα μας.

Η υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης, με όρους και δικαιώματα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μας, είναι η υπεράσπιση της ίδιας της θέσης μας.

Η πάλη, μέσα από το Συνδικάτο Φαρμάκου και την Ομοσπονδία μας και για αυτό το ζήτημα πρέπει να αποκτήσει χαρακτηριστικά πανεργατικού ξεσηκωμού. Οι όροι δουλειάς και ζωής μας αποτελούν και έτσι πρέπει να είναι, ζήτημα καθημερινής πάλης μέσα στους χώρους δουλειάς. Τη στιγμή που τα ίδια τα αστικά επιτελεία, οι κυβερνήσεις όλων των προηγούμενων χρόνων και οι εργοδοτικοί φορείς του κλάδου αμφισβητούν με πολλούς τρόπους την  ίδια τη θέση μας, εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε άλλο δρόμο από την θέσπιση, μέσω της Συλλογικής μας Σύμβασης, της θέσης μας στον κλάδο, σαν οι παραγωγοί αυτού του υπέρογκου πλούτου.

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι, ενισχύουμε ακόμα πιο αποφασιστικά το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής.

 • Οργανώνουμε την πάλη μας για την κατοχύρωση των σύγχρονων δικαιωμάτων μας.
 • Παλεύουμε για την υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, πάνω στην πρόταση που έχει καταθέσει η Ομοσπονδία μας, η οποία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας!
 • Ενημερωνόμαστε για τα δικαιώματα μας! Ερχόμαστε σε επαφή με το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής, και στο site https://syndikatopharmakou.gr/!

ΌΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ! ΌΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!

ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ!


Διαβάστε παρακάτω την προτεινόμενη συλλογική σύμβαση εργασίας ή κατεβάστε την σε pdf από εδώ.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΣΕ 2021

1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ /ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια όλων των ειδικοτήτων- μισθολογικών κατηγοριών διαμορφώνονται ως εξής[1]:

Από την 01.01.2021 οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια όλων των εργαζόμενων όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2009 {δυνάμει της από 6/7/2009 κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας [(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 50/7.9.2009) Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 486/75/12.1.2010 (ΦΕΚ Β 55/25.1.2010) Υποχρεωτική από: 7.9.2009]} αυξάνονται κατά ποσοστό 10% και θα αποτυπωθούν σε πίνακα αμοιβών ως Παράρτημα, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΣΣΕ 2021.

2. ΘΕΣΜΙΚΑ 

 1. Η γονική άδεια ανατροφής μπορεί να είναι επιπλέον για άλλους έξι (6) μήνες.
 2. Για τα άτομα με περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, όπως αναφέρεται στη σύμβαση στο άρθρο 4 παράγραφος ΙΒ, να μην απολύονται από την εργασία τους λόγω προβλημάτων υγείας[2].
 3. Άδεια για θάνατο συγγενούς Β’ βαθμού 2 ημέρες και για Γ’ βαθμού 1 ημέρα.
 4. Στους εργαζόμενους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης δίνεται επιπλέον εφάπαξ 1500,00 ευρώ πέραν της νόμιμης αποζημίωσης που δικαιούνται, ανεξάρτητα αν αποχωρούν έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις προς λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης.
 5. Οι αμειβόμενες συνδικαλιστικές άδειες που ορίζει ο νόμος 2224/94 είναι σαφές ότι δεν μπορούν να καλύψουν βασικές λειτουργικές ανάγκες της ομοσπονδίας. Σαν ένα ελάχιστο μέτρο σ’ αυτή την κατεύθυνση να συμφωνήσουμε:
 6. Για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής μέχρι πέντε (5) ημέρες το μήνα.
 7. Για τα μέλη της Διοίκησης μέχρι τρείς (3) ημέρες το μήνα.
 8. Για τους προέδρους των σωματείων μέχρι μία (1) ημέρα το μήνα.
 9. Να αναγνωριστούν ως επίσημες αργίες του κλάδου η εορτή του Αγίου Πνεύματος, η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, η Μεγάλη Παρασκευή.
 10. Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ή δίκυκλο για την εργασία τους ασφαλίζονται με ομαδική ασφάλιση μέχρι του ποσού των 80.000,00 ευρώ για θάνατο εξ ατυχήματος ή μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα.
 11. Οι εργαζόμενοι που δίνουν αίμα ή παράγωγα αίματος δικαιούνται μία ημέρα άδεια με αποδοχές, κάθε φορά που δίνουν αίμα ή παράγωγα αίματος.
 12. Να χορηγηθεί επίδομα αυξημένης φροντίδας ύψους 700,00 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί έως έξι (6) ετών.
 13. Επίδομα 15% σε όσους εργάζονται μπροστά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το επίδομα αυτό δικαιούνται και όσοι εργαζόμενοι εργάζονται με κάθε είδους φορητούς υπολογιστές, όπως π.χ. είναι οι εργαζόμενοι στις φαρμακαποθήκες που εργάζονται με φορητό υπολογιστή στο χέρι, (ARF), οι ιατρικοί επισκέπτες, πωλητές με i-pad κ.ο.κ.
 14. Να χορηγηθεί στους εργαζόμενους εφάπαξ ποσό 1.000 ευρώ καθαρά ως επίδομα για πετρέλαιο θέρμανσης.
 15. Απαγορεύεται η απόλυση εργαζόμενων γυναικών για δύο χρόνια μετά τον τοκετό.
 16. Η εβδομαδιαία εργασία για τους εργαζόμενους της παρούσας ορίζεται σε 40 ώρες, από  8 ώρες την ημέρα και 5 ημέρες, συγκεκριμένα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στο παραπάνω ωράριο της εβδομαδιαίας εργασίας συμπεριλαμβάνεται και η κάθε είδους συμπληρωματική ή βοηθητική εργασία που ανατίθεται στον εργαζόμενο εκτός σταθερού χώρου ή πεδίου εργασίας (π.χ. συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια, αναφορές μέσω υπολογιστή κ.τ.λ.). 
 17. Η παρούσα σύμβαση καλύπτει, και στους μισθολογικούς και στους θεσμικούς όρους, το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο όποια και αν είναι η ειδικότητα τους και ο τύπος της εργασιακής τους σχέσης και όπως και αν αυτή χαρακτηρίζεται από την εργοδοτική πλευρά (ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα: εργαζόμενοι με παροχή υπηρεσιών, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, προγράμματα μαθητείας, επιδοτούμενα κ.ο.κ.)
 18. Κάθε εργασία, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών προς τους εργοδότες, πρέπει να εκτελείται αυστηρά εντός του καθορισμένου από την παρούσα ΣΣΕ ημερήσιου χρόνου παροχής εργασίας. 
 19. Οι εργοδότες υποχρεώνονται να καλύπτουν οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση των εργαζόμενων που προκύπτει από τη χρήση εργαλείων ή μέσων εργασίας παρεχόμενων από τους εργοδότες προς αυτούς (τους εργαζόμενους) όπως π.χ. αυτοκίνητα κλπ.
 20. Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν ένα λίτρο γάλα ημερησίως σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στην παραγωγή.

Κατά τα λοιπά και εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα, ισχύουν αναλλοίωτοι οι όροι των προηγούμενων ΣΣΕ και πρακτικών συμφωνίας και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που θα προκύψουν με την εφαρμογή της παρούσας ΣΣΕ δε συμψηφίζονται.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.01.2021 .

Παράρτημα

Τα επιμέρους επιδόματα, σύμφωνα με την τελευταία υπογεγραμμένη Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όπως αναφέρονται και στην παρούσα πρόταση, είναι τα εξής:

Για εργάτες

 • Επίδομα τριετιών 5% για κάθε τριετία και μέχρι 3 τριετίες, ενώ η 4η και 5η τριετία εκ ποσοστού 6% και η 6η εκ ποσοστού 7%. Χορηγείται επιπλέον και 7η τριετία εκ ποσοστού 5%.
 • Επίδομα γάμου 10%.
 • Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 5% σε όσους υπάγονται στις υπηρεσίες παραγωγής, συσκευασίας, χημείου, μικροβιολογικών εργαστηρίων και αποθηκών των επιχειρήσεων του άρθρου ένα(1) της παρούσας σύμβασης.
 • Επίδομα 4% σε όσους απασχολούνται κυρίως με τη ζύγιση και ανάμειξη πρώτων και βοηθητικών υλών.
 • Επίσης χορηγείται επίδομα πολυετίας 5% σε όσους έχουν 27 χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο.
 • Επίδομα 2% στους πτυχιούχους μέσων επαγγελματικών σχολών ΤΕΛ-ΤΕΣ-ΙΕΚ[3] που έχουν τις εξής ειδικότητες:
 • Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων
 • Βοηθός φαρμακείου
 • Υπάλληλος φαρμακείου
 • Υπάλληλος στρατιωτικών φαρμακείων ή φαρμακείων στρατιωτικών νοσοκομείων οπλίτης 5νταετούς υποχρέωσης.

Τα εκάστοτε επιδόματα, υπολογίζονται επί του ποσού του κάθε ημερομίσθιου, σύμφωνα με το εκάστοτε κλιμάκιο.


[1] Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος των επιμέρους επιδομάτων  ακολουθούν στο Παράρτημα, μετά το τέλος του κειμένου της πρότασης, όπως επίσης και οι επιμέρους πίνακες μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων.

[2] Το τελικό κείμενο της αναφερόμενης Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης, αναφέρει ότι: «Εργαζόμενοι-ες, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξ αιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης(άτομα με ειδικές ανάγκες-ΑΜΕΑ) εφόσον η εν προκειμένω πάθηση ή βλάβη έχει διαπιστωθεί από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι, θα εργάζονται με μειωμένο κατά μια ώρα ωράριο χωρίς περικοπές αποδοχών. Στα άτομα αυτά παρέχεται κάθε διευκόλυνση στην εργασία τους, την μετακίνηση τους και την ιατρική τους παρακολούθηση

[3]Πλέον σχολές ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

(1)
(2)

(1),(2): Οι αυξημένες τιμές για τους εργάτες, άγαμους και έγγαμους, υπολογίζονται βάσει της προτεινόμενης αύξησης 10% του παρόντος σχεδίου Συλλογικής Σύμβασης, βάσει της υπογεγραμμένης Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης του 2009.

Για υπαλλήλους

Στους υπαλλήλους τους καλυπτόμενους από αυτή τη Συλλογική Σύμβαση χορηγούνται τα κάτωθι επιδόματα:

 1. Τα κλιμάκια των υπαλλήλων είναι 39.
 2. Μία τριετία 9% σε οποιονδήποτε εργοδότη
 3. Δεύτερη τριετία 4% σε οποιονδήποτε εργοδότη
 4. Επίδομα γάμου 10%
 5. Επιστημονικό επίδομα 18% για τους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών για ένα πτυχίο. Μετά την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ επίδομα 7%.
 6. Επίδομα πτυχίου ανωτέρων σχολών ΤΕΙ 13%. Μετά την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ΤΕΙ επίδομα 3%.
 7. Επίδομα 17% στους βοηθούς φαρμακοποιών που είναι εφοδιασμένοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το αρμόδιο Υπουργείο.
 8. Επίδομα διαχειριστικών λαθών 5% στους ταμίες.
 9. Επίδομα διαχειριστικών λαθών 3% στους εργαζόμενους που έχει ανατεθεί με οποιονδήποτε τρόπο το καθήκον διαχείρισης χρημάτων ή αξιογράφων (εισπράξεις-πληρωμές), με εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, τακτικά και όχι περιστασιακά.
 10.  Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 5% στους υπαγόμενους στις υπηρεσίες παραγωγής, συσκευασίας, χημείου, μικροβιολογικών εργαστηρίων και αποθηκών των επιχειρήσεων του άρθρου ένα(1) της παρούσας σύμβασης.
 11.  Επίδομα 5% σε όσους εργάζονται σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών το ½ τουλάχιστον του χρόνου απασχόλησης τους.
 12.  Επίδομα ξένης γλώσσας 6,5% σε όσους(ες) κατέχουν πτυχίο ξένης γλώσσας σε επίπεδο Lower με την προϋπόθεση να είναι απαραίτητη και να τη χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
 13.  Επίδομα πολυετίας 5% σε όσους έχουν 27 χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο.
 14.  Επίδομα 4% σε όσους απασχολούνται κυρίως με τη ζύγιση και ανάμειξη πρώτων και βοηθητικών ειδών.
 15.  Επίδομα 2% στους πτυχιούχους μέσων επαγγελματικών σχολών ΤΕΛ, ΤΕΣ,ΙΕΚ που έχουν τις εξής ειδικότητες:
 16. Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων
 17. Βοηθός φαρμακείου
 18. Υπάλληλος φαρμακείου
 19. Υπάλληλος στρατιωτικών φαρμακείων ή φαρμακείων στρατιωτικών νοσοκομείων οπλίτης 5νταετούς υποχρέωσης.

16) Οι εργαζόμενοι στις διανυκτερεύσεις και διημερεύσεις αμείβονται υπερωριακώς, όπως ο νόμος ορίζει.

Τα εκάστοτε επιδόματα, υπολογίζονται επί του ποσού του κάθε βασικού μισθού, σύμφωνα με το εκάστοτε κλιμάκιο.