Κήρυξη απεργίας σε LION – ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ

Το Συνδικάτο μας κηρύσσει 24ωρη απεργία στις φαρμακαποθήκες LIONPHARMA και ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ το Σάββατο 31/5/2014 εφόσον αυτές λειτουργήσουν. Ως απάντηση στην αυθαίρετη λειτουργία, εκτός των εγκεκριμένων ετήσιων διημερεύσεων κατά την ημέρα του Σαββάτου, των συγκεκριμένων φαρμακαποθηκών.


Για τη Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                ΕΦΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.