Εδώ και τώρα Εργατικό Κέντρο αποκούμπι και οργανωτή των αγώνων για τα σύγχρονα δικαιώματα μας!

Ομιλία του Σ. Σταθουλόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδικάτου Φαρμάκου, στο 32ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (Πηγή: 902.gr)

Τέρμα πια στις αυταπάτες, ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες!

Οι αγώνες όλου του προηγούμενου διαστήματος, όπως και αυτοί που εκτυλίσσονται ακόμα και τώρα, αναδεικνύουν ότι ο ίδιος ο αγώνας μας, με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας, μπορεί μόνο έτσι και να έχει αποτελέσματα και να κατοχυρώνει τα σύγχρονα δικαιώματα μας στη δουλειά και στη ζωή μας. Μέσα σε αυτή την προοπτική, αποτελεί ζήτημα του τι Συνδικάτα, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα χρειαζόμαστε, που είτε θα είναι αποκούμπι και οργανωτής των αγώνων μας είτε θα είναι βαλβίδες εκτόνωσης και χειροκροτητές της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.

Συναδέλφισσα-συνάδελφε,

Όπως έχουμε αποδείξει εμείς οι ίδιοι, μέσα από τους ίδιους τους αγώνες μας, η κατοχύρωση των σύγχρονων δικαιωμάτων μας, η υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, είναι καίρια ζητήματα που μπορούμε να τα κατακτήσουμε μέσα από την πάλη μας, η οποία θα έρχεται σε σύγκρουση με την εργοδοσία, με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Εμείς, οι ίδιοι, όπως έχουμε αποδείξει, μπορούμε να τους σταματήσουμε με την πάλη μας, μέσα στους χώρους δουλειάς, με ισχυρά Συνδικάτα, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα τα οποία θα είναι οργανωτές, θα έχουν πρωτοπόρα δράση στην κατεύθυνση απόκρουσης των σχεδίων εργοδοσίας και κυβερνήσεων, αλλά και κατοχύρωσης δικαιωμάτων, όπως το 5ήμερο, το 8ωρο, ο βασικός μισθός στα 950 ευρώ κ.α.

Σε αυτή την κατεύθυνση, θέλουμε ακόμα πιο ισχυρό Συνδικάτο Φαρμάκου, ριζωμένο σε κάθε χώρο δουλειάς, ακόμα πιο δυνατή Ομοσπονδία Φαρμάκου και ένα Εργατικό Κέντρο Αθήνας οργανωτή και πρωταγωνιστή των αγώνων μας!

Οργανώνουμε την πάλη μας, ακόμα πιο αποφασιστικά, σε κάθε χώρο δουλειάς!

Όλοι στα Συνδικάτα-Όλοι στον αγώνα!

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.