Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 

Καταγγέλουμε την εργοδοσία της φαρμακαποθήκης Παπανικολόπουλος, η οποία λειτουργεί τα Σάββατα χρησιμοποιώντας ανυπόγραφη απόφαση λειτουργίας από τον Δήμο Μενιδίου. 

Το Συνδικάτο γι΄αυτό το λόγο πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας, το Σάββατο 23.5.2015 και ενημέρωσε τους συναδέλφους για την ανάγκη σε αυτές τις συνθήκες συσπείρωσης και οργάνωσης στο κλαδικό Συνδικάτο μας. 

Η εργοδοσία θα πρέπει να ξέρει  καλά ότι αυτές οι πρακτικές στο ταξικό κίνημα δεν περνάνε. Το πενθήμερο και τα δικαιώματά μας δεν τα παζαρέυουμε με κανέναν.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Share.

Comments are closed.